گارانتی خدمات روماک

ما به دانش و تجربه خود ایمان داریم، همین طور از قطعات اصلی استفاده میکنیم به همین علت هم هست که با اطمینان کامل از خدمات خود به ارائه گارانتی و رسید معتبر شرکتی می پردازیم، این نقطه عطفی است در بین خدمات دهندگان که به مشتری های روماک اطمینان میدهد ما هیچ موردی را بدون احساس مسئولیت و بدون اطمینان و تعهد انجام نمی دهیم.

استفاده از قطعات اصلی

برای اینکه بتوانیم به تعهدات خود پایبند باشیم و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم بیش از پیش به استفاده از قطعات اصلی و تهیه شده از شرکت های تولید کننده اعتقاد داریم، استفاده از قطعات اصلی به خصوص در مورد وسایل حساسی مانند ماکرو ویو و اجاق گاز علاوه بر طول عمر بالا و کیفیت، اطمینان خاطری خواهد بود برای جان و مال مشتریان ما